124 ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย / หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย คณะผู้จัดทำ ปทิตตา โฉมประดิษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2558 [2015] - 112 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786167763613 6167763615


กระทรวงยุติธรรม--ประวัติ.

KPT1576 / .ก915 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544