4 ทศวรรษ คณะกรรมการผังเมือง = 40th anniversary of Town and Country Planning Board / 40th anniversary of Town and Country Planning Board Fourtieth anniversary of Town and Country Planning Board สี่ทศวรรษ คณะกรรมการผังเมือง สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558] [2015] - 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

ชื่อเรื่องจากปก.


คณะกรรมการผังเมือง.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)