ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี ... / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2547]- [2004]- - เล่ม : ภาพประกอบสี. - รายปี - 2547-


880-03 -- วิจัย -- ไทย.
880-04 -- วิจัย -- ทำเนียบนาม. -- ไทย

Q180.ท9 / ผ426

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544