ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 22, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015] - 372 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9786162693618 6162693619


880-05 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย.

การจัดองค์กรของรัฐ บุคลากรภาครัฐ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน การกระทำทางปกครอง ศาลปกครอง

KPT2720 / .ช65 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544