โครงการศึกษาพื้นที่เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตามเส้นทางความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน : รายงานการศึกษา / โครงการศึกษาพื้นที่เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตามเส้นทางความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน : รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะผู้จัดทำ ธานินทร์ ผะเอม ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557 [2014] - 108 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ, แผนที่สี.


880-04 -- การขนส่ง -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
880-05 -- การลงทุน -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
880-06 -- อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.


880-07 -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การค้า.

HE272.ก2 / ค94 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544