อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2557 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [คณะผู้ประเมิน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, สุนันทินี ระย้า]. - กรุงเทพฯ : สำนัก, [2558] [2015] - 219 หน้า.


กระทรวงยุติธรรม--การจัดการ--การประเมินผล.
กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง --การจัดการ--การประเมินผล.


880-06 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- การประเมินผล.

KPT1576 / .อ4646 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544