25 ตัวละครเด่น จากสุุดยอดวรรณคดีและนิทานพื้นบ้าน : พร้อมคำศัพท์ 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น) / เวณิกา เศรษฐวรกร บ.ก.เรียบเรียง ; ณเพชภัทร์ ศิลปกรรม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คุ้มคำ, 2558 [2015] - 208 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9786163201942 6163201949


880-04 -- วรรณกรรมพื้นบ้านไทย.
880-05 -- นิทาน -- ไทย.

GR312 / .ก13 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544