ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน / บรรณาธิการ อัษฎาพร ไกรพานนท์. - กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 [2013] - 60 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163161406 6163161408


880-03 -- การพัฒนาแบบยั่งยืน.

HC79.พ63 / ค564 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544