กัลป์ปลัดดา ดุตตา.

สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน / ผู้เขียน กัลป์ปลัดดา ดุตตา ; คณะผู้แปล กฤติกา เลิศสวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย, c2555 [2012] - 108 หน้า.

โดยความสนับสนุนของ Canada Fund.

9786163056658 6163056655


880-04 -- สิทธิมนุษยชน.
880-05 -- สิทธิมนุษยชน -- ไทย.

K3240 / .ก64 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544