มาเลเซียหลังยุคมหาเธร์ : เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการนานาชาติ = Malaysia after Mahathir : conference proceedings / Malaysia after Mahathir : conference proceedings จัดโดย โครงการภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. - นครศรีธรรมราช : โครงการ, 2546 [2003] - x, 97 หน้า.

จัดประชุมวันที่ 18-19 ตุลาคม 2546 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


880-03 -- ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- มาเลเซีย -- การประชุม.
880-04 -- มาเลเซีย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย -- การประชุม.
880-05 -- มาเลเซีย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
880-06 -- มาเลเซีย -- การเมืองและการปกครอง.

DS575.5.ม6 / ม647 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544