รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

อากรแสตมป์ / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2557 [2014] - 703 หน้า.

9786162601569 6162601560


880-04 -- อากรแสตมป์ -- ไทย.
880-05 -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT3643 / .ร724 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544