เนติ์ พิสุทธินนทกุล, 2528-

การประกันหนี้ด้วยทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์ : ปัญหาการครอบครองทรัพย์สินที่จำนำของผู้รับจำนำ / Security over corporeal movables : problems on a possession of the pledgor โดย เนติ์ พิสุทธินนทกุล. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 12, 134 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน)


880-04 -- การครอบครอง (กฎหมาย) -- ไทย.
880-05 -- จำนำ (กฎหมาย) -- ไทย.

การครอบครองทรัพย์จำนำ การจดแจ้ง

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)