ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน.

อ่านสถาปัตยกรรม = [Reading architecture] / Reading architecture ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน, พีรดร แก้วลาย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา, 2557 [2014] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

9786163743206 6163743202


880-05 -- สถาปัตยกรรม.
880-06 -- สถาปัตยกรรม -- องค์ประกอบ.

NA2550 / .ศ46 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544