ธีระญา ปราบปราม.

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท / ธีระญา ปราบปราม. - [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015] - 211 หน้า.


880-04 -- หุ้นส่วน -- ไทย.
880-05 -- กฎหมายบริษัท -- ไทย.

KPT1045 / .ธ646 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544