อยู่เยอรมนี : คู่มือสำหรับคนไทย ฉบับกระเป๋า / จัดทำโดย เครือข่ายชุมชนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี. - เบอร์ลิน : สถานเอกอัครราชทูต, 2552 [2009] - 78 หน้า : ภาพสีประกอบ, แผนที่สี.


880-03 -- เยอรมนี -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544