ผลการดำเนินงานคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน ชุดที่ 3. - กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, [2555] [2012] - 197 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)


สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน.


880-05 -- ความต้องการขั้นพื้นฐาน -- ไทย.
880-06 -- การขนส่ง -- ไทย.
880-07 -- การใช้พลังงาน -- ไทย.

HC445.ฮ9น6 / ส464 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544