ประชา สุวีรานนท์, 2500-

อัตลักษณ์ไทย : จากไทยสู่ไทย ๆ / โดย ประชา สุวีรานนท์ ; และ, บริโภคความเป็นไทย โดย เกษียร เตชะพีระ. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2558 [2015] - 161 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2554 ของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม. มีหนังสือการ์ตูนประกอบ 1 เล่ม. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9786167667331 6167667330


880-05 -- เอกลักษณ์ของชาติไทย.
880-08 -- ศิลปะกับสังคม -- ไทย.
880-09 -- ทุนนิยม -- แง่สังคม -- ไทย.


880-06 -- ไทย -- อารยธรรม.
880-07 -- ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS568 / .ป38526 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544