คำให้การ พล.ต.อ. อดุล อดุลเดชจรัส พยานคณะกรรมการอาชญากรสงคราม ระหว่าง 13 ธ.ค. 2488 ถึง 16 ม.ค. 2489. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2523?] [1980?] - xii, 114 แผ่น.


880-05 -- สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945.
880-04 -- คำคู่ความ -- ไทย.


880-03 -- ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 8, 2477-2489.

DS584 / .ค65 2523

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544