ในพระมหากรุณาธิคุณ : 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ; หัวหน้ากองบรรณาธิการ นิภาพรรณ สุขศิริ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558] [2015] - 50 หน้า : . ภาพสีประกอบ.

ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ก้าวใหม่.


เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-


880-04 -- สาธารณสุข -- ไทย.

WA100 / .น934 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544