60 ปี อาจารย์เงาะ / หกสิบปีอาจารย์เงาะ [คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุราชการ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร]. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015] - 534 หน้า : ภาพสีประกอบ.

จัดพิมพ์ในโอกาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร เกษียณอายุราชการ 60 ปี ในเดือนกันยายน 2558.

9789744668042 9744668040


สุรศักดิ์ มณีศร.


880-05 -- สัญญา.
880-06 -- การกู้ยืม.
880-07 -- กฎหมายประกันภัย.
880-08 -- การเลิกสัญญา.
880-09 -- หนี้ (กฎหมาย)
880-10 -- กฎหมายการสมรส.
880-11 -- การชำระหนี้ (กฎหมาย)
880-12 -- สัญญาจ้างแรงงาน.
880-13 -- ลาภมิควรได้.

KPT110.ส74 / ก814 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544