วีระยุทธ ปีสาลี.

กรุงเทพฯ ยามราตรี / วีระยุทธ ปีสาลี. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 [2014] - 278 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม.

9789740212928 9740212921


880-06 -- ชีวิตกลางคืน -- ไทย.
สถานที่เที่ยวกลางคืน -- ไทย -- กรุงเทพฯ

GT3408 / .ว64 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544