อุดม ศรีสุวรรณ.

ไปเขมร / บรรจง บรรเจิดศิลป์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2556 [2013] - 101 หน้า.

9789740211532 9740211534

2013309860


880-05 -- กัมพูชา -- การเมืองและการปกครอง.

DS554.5 / .อ734 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544