พิษและอันตรายต่อสุขภาพในของเล่นเด็ก / คณะผู้จัดทำด้านวิชาการ นลินี ศรีพวง ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : กลุ่มอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2552 [2009] - 31 หน้า : ภาพสีประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2551.


880-04 -- ของเล่น -- แง่สุขภาพและอนามัย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544