พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2506 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 ; ข้อตกลงระหว่างบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลัง ; และ, พระราชบัญญัติกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังในการค้ำประกัน พ.ศ. 2510. - พระนคร : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2513 [1970] - 40 หน้า.

ชื่อเรื่องจากปก.


บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.


880-06 -- ค้ำประกัน -- ไทย.
880-07 -- กฎหมายอุตสาหกรรม -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544