อานนท์ มาเม้า, 2530-

เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / อานนท์ มาเม้า. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015] - 11, 267 หน้า.


880-04 -- ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
880-05 -- เขตอำนาจศาล -- ไทย.

KPT2620 / .อ644 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544