องอาจ เจ๊ะยะหลี.

คำอธิบายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะละเมิด / องอาจ เจ๊ะยะหลี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2558 [2015] - ก-ง, 230 หน้า.

9786163820587 6163820584


880-05 -- ละเมิด -- ไทย.

KPT834 / .อ25 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544