จิตตินันท์ นันทไพบูลย์.

ธุรกิจโรงแรม / จิตตินันท์ นันทไพบูลย์. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557 [2014] - 164 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2555 ชื่อเรื่อง: การโรงแรม.

บรรณานุกรม: หน้า 163-164.

9786160820702 6160820702


880-04 -- การจัดการโรงแรม -- การศึกษาและการสอน.
880-05 -- โรงแรม.

TX911 / .จ633 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544