พระราชบัญญัติฝิ่น พุทธศักราช 2472 ; และ, กฎเสนาบดี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ออกตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติฝิ่น พุทธศักราช 2472. - พระนคร : โรงพิมพ์วิริยานุภาพ, 2472 [1929] - 41 หน้า.


880-05 -- ฝิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544