กอแฮม, ชาร์ลส์, ค.ศ. 1911-1975.

วิถีเถื่อน / ชาร์ลส์ กอแฮม เขียน ; กิติมา อมรทัต แปล. - กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2558 [2015] - 399 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพประกอบ.

แปลจาก: The gold of their bodies.

9786165144858 6165144853


โกแกง, ปอล, ค.ศ. 1848-1903.


880-05 -- จิตรกร -- ฝรั่งเศส -- ชีวประวัติ.

ND553.ก92 / ก825 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544