ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. - [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2549] [2006] - 38 หน้า.


ไทย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ --กฎและระเบียบปฏิบัติ.


880-04 -- กฎและระเบียบปฏิบัติทางการนิติบัญญัติ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544