นานาทัศนะการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ : สู่ความยั่งยืน เศรษฐกิจไทยในวิกฤติเศรษฐกิจโลก : การสัมมนา วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 / [จัดโดย] ฝ่ายกฎหมายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2556 [2013] - 65 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9789748013640 9748013642


880-05 -- การคลังสาธารณะ -- ไทย -- การประชุม.

HJ1360.55 / .ก68 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544