การประเมินความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558 [2015] - 10, 140, [29] หน้า : ภาพประกอบ.


กระทรวงยุติธรรม--การประเมินผล.


880-04 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- การประเมินผล.

KPT1576 / .ก9513 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544