คำอธิบายเพิ่มเติมข้อที่เกี่ยวแก่ความมุ่งหมายและวิธีดำเนินการแห่งพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 / กระทรวงศึกษาธิการ. - [พระนคร] : กระทรวง, 2466 [1923] - 10, [2] แผ่น.


880-03 -- กฎหมายการศึกษา -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544