ดาราพร ถิระวัฒน์, 2494-

กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป / ดาราพร ถิระวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015] - 314 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744668257 9744668253


880-05 -- หนี้ (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT810 / .ด646 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544