เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-

เทพรัตนมณีกานท์ : รวมพระราชนิพนธ์บทร้อยกรองในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / บรรณานิการ ประภาศรี สีหอำไพ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นนพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 [2015] - 143 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786163723062


เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- --กวีนิพนธ์.

PL4209 / .ท7 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544