จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / พันตำรวจเอก (พิเศษ) จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช. - พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม). - นนทบุรี : บริษัท อภิสราอินเตอร์กรุ๊ป, 2553 [2010] - 404 หน้า.
880-05 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.
880-06 -- หมายเรียก -- ไทย.
880-07 -- หมายค้น -- ไทย.
880-08 -- การจับกุม -- ไทย.
880-09 -- การควบคุมตัวบุคคล -- ไทย.
880-10 -- การจำคุก -- ไทย.
880-11 -- การปล่อยตัวชั่วคราว -- ไทย.

KPT4610 / .จ59 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544