การก่อการร้ายร่วมสมัย = Contemporary terrorism / Contemporary terrorism สุรชาติ บำรุงสุข, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552 [2009] - ก, 40 หน้า. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 57 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 57. .

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2549.


การก่อการร้าย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544