ศักซาร์, มาร์ค.

การต่อสู้กับคอร์รัปชันในสังคมเปลี่ยนผ่าน = Fighting corruption in transformation societies / Fighting corruption in transformation societies มาร์ค ศักซาร์ เขียน. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2557 [2014] - 45 หน้า : ภาพสีประกอบ.


880-04 -- การทุจริต.
880-05 -- การฉ้อราษฎร์บังหลวง.
880-06 -- การทุจริต -- การป้องกัน.
880-07 -- การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- การป้องกัน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544