เทพเสกสรร พิเนตรเสถียร.

ลูกทุ่งลมหัวกุด / Subtitle on cover: เรื่องสั้นชุดสำหรับเยาวชน, ธรรมชาติ, ชีวิตและความหรรษาแห่งชนบท เทพเสกสรร พิเนตรเสถียร. - กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2546 [2003] - 127 หน้า : ภาพประกอบ.

9747403714 9789747403718

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544