คู่มือผู้รับอนุญาต ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป / สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้. - กรุงเทพฯ : ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้, 2557 [2014] - 74 หน้า.


880-04 -- อุตสาหกรรมไม้แปรรูป -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3295 / .ค85 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544