การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น : การจักสานแซะด้วยไม้ไผ่ / การจักสานแซะด้วยไม้ไผ่ บรรณาธิการ ประลอง ดำรงค์ไทย, นันทนา บุณยานันต์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้, 2557 [2014] - 22 หน้า : ภาพสีประกอบ.


880-05 -- งานไม้ไผ่ -- ไทย.
880-06 -- เครื่องจักสาน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544