กฎหมายที่ใช้ในศาลอุทธรณ์และฎีกา / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ. - พิมพ์ครั้งที่ 2 [แก้ไขเพิ่มเติม] - กรุงเทพฯ : บริษัท อฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด, 2555 [2012] - 474 หน้า.

ฉบับพิมพ์ครั้งก่อนใช้ชื่อเรื่อง: กฎหมายที่ใช้ในชั้นศาลอุทธรณ์.

9786163100078 6163100077


กฎหมาย -- ไทย. -- 880-06
880-07 -- กฎหมายจราจร -- ไทย.
880-08 -- รถยนต์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-09 -- การขนส่งทางบก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-10 -- กฎหมายการเข้าเมืองและการออก -- ไทย.
880-11 -- คนงานต่างชาติ -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.
880-12 -- บัตรประจำตัว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-13 -- เช็ค -- ไทย.
880-14 -- การพนัน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-15 -- อาวุธปืน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-16 -- วัตถุระเบิด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-17 -- ดอกไม้ไฟ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT13 / 2555ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544