ขวัญชัย โชติพันธุ์.

คดีทางการแพทย์. เล่ม 2 / ขวัญชัย โชติพันธุ์. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2558 [2015] - 282 หน้า.

9786160822782 6160822780


880-04 -- แพทย์ -- การปฏิบัติโดยมิชอบ -- ไทย -- คดี.
880-05 -- กฎหมายการแพทย์ -- ไทย.

KPT3100.5 / .ข562 2558 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544