สมลักษณ์ จัดกระบวนพล.

ข้าแต่ศาลที่เคารพ / สมลักษณ์ จัดกระบวนพล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 [2015] - 230 หน้า.

9789740214243 974021424X


880-05 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
880-06 -- ศาล -- ไทย.

KPT1572 / .ส45 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544