อานนท์ มาเม้า, 2530-

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ / อานนท์ มาเม้า. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015] - 316 หน้า.

9789744668325 9744668326


880-05 -- ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2620 / .อ647 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544