รุ้งเพชร สุมิตนันท์.

โครงการโรงเรียนเพียงหลวง / เรียบเรียงโดย รุ้งเพชร สุมิตนันท์. - เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10, [2557?] [2014?] - 15 หน้า : ภาพประกอบสี - เอกสาร (สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10) ; หมายเลข 7/2557 . - เอกสาร (สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10) ; หมายเลข 7/2557 .

ที่มา โครงการโรงเรียนเพียงหลวง -- ชื่อ/ที่อยู่ โรงเรียนเพียงหลวง 18 โรงเรียน -- เจตนารมณ์ / แผนปฏิบัติงาน / การดำเนินงาน -- บทบาทหน้าที่ของ สสว.10 / โรงเรียนฯ ในเขตรับผิดชอบของ สสว.10 -- ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 1 -- ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 7 -- ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 11 -- ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16


880-05 -- โรงเรียน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544