รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ, 2504-

กฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา / รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015] - 274 หน้า.

9789740333708 9740333702


880-05 -- เอกเทศสัญญา -- ไทย.

KPT920 / .ร595 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544