สุธีรา ชูบัณฑิต, 2525-

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมสำหรับระบอบประชาธิปไตยไทย / Appropriate acquisition of senators under Thai democratic regime โดย สุธีรา ชูบัณฑิต. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015] - 11, 156 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)


880-04 -- ผู้ตรากฎหมาย -- ไทย.

วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา Senate Senator

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544