สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, 2485-

ทำไมแพทย์จึงถูกลงโทษ --บทเรียนจากคดีจริยธรรมแพทยสภา / โดย สมศักดิ์ โล่ห์เลขา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : แพทยสภา, 2558 [2015] - 167 หน้า.

9786163826947 6163826949


880-05 -- แพทย์ -- การปฏิบัติโดยมิชอบ -- ไทย.
880-06 -- บริการทางการแพทย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

W44.JT3 / .ส45 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544