พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530-

อดีตคนหนีภัยความตายที่อยู่ในประเทศไทย : ศึกษาการจัดการโดยรัฐไทย / People who fled death persecution to thailand : studying management of Thai state โดย พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015] - 12, 248 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ


880-04 -- สิทธิในการมีชีวิต -- ไทย.
880-05 -- สิทธิในการมีชีวิต.
880-06 -- ผู้ลี้ภัย -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.
880-07 -- ผู้ลี้ภัย -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ.

คนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ อดีตคนหนีภัยความตาย People who fled death persecution Statless Nationality-less

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544